Voor 2024 staan  nog geen optredens gepland. Heeft u belangstelling om Ankoor uit te nodigen voor een optreden bij festiviteiten, jaarmarkten, muzikale bijeenkomsten enz., dan kunt u hiervoor contact opnemen met één van de bestuursleden.